POPRAVAK ELEKTRONIKE, BGA REWORK, PROGRAMIRANJE, REMAP

MCM– kod upravljačke jedinice motora MCM najčešće greške su ispad injektora , greška AGR ventila ( napajanje AGR ventila, CAN komunikacija sa AGR ventilom ) , izgubljena komunikacija ( na dijagnostici nema upravljačke jedinice MCM ) …

Sa zadovljstvom možemo napomenuti da sve greške koje smo naveli (i ostale koje nisu toliko česte pa ih nismo napomenuli ) možemo i POPRAVITI.

Postoji nekoliko vrsta hardware MCM – a:

MCM, MCM2, MCM2.1 ( unlocked ), MCM 2.1 ( locked HW : D2 ; HW : D3 ) , MCM 2.1 ( locked HW : D4 ). 

MCM se ne može prebacivati s vozila na drugo vozilo jer u njegovom software-u je i IMOBILIZATOR.

Modeli MCM – a koji su otključani ( unlocked ) mogu se klonirati ( isčitataju se podaci iz stare kontrolne jedinice sa određenem alatima ) i upisuju u novu , odnosno rabljenu ispravnu kontrolnu jedinicu. Na taj naćin kontrolna jedinica se samo zamijenu i kamion mora upaliti. 

Modeli MCM – a koji su zaključani, moraju se posebnim alatima prilagođavati na vozilo, nije ih moguće klonirati.