POPRAVAK ELEKTRONIKE, BGA REWORK, PROGRAMIRANJE, REMAP

ACM– kod upravljačke jedinice ispušnih plinova ACM najčešće greške su : prenizak napon na upravljačkoj jedinici , senzori temperature ispušnih plinova ( nedostaje signal ) , greške nox senzora ( nedostaje signal ), ušla je voda u upravljačku jedinicu …

Sa zadovljstvom možemo napomenuti da sve greške koje smo naveli (i ostale koje nisu toliko česte pa ih nismo napomenuli ) možemo i POPRAVITI.

Postoji nekoliko vrsta hardware ACM – a:

ACM, ACM2, ACM2.1 ( unlocked ), ACM 2.1 ( locked HW : D2 ; HW : D3 ) , ACM 2.1 ( locked HW : D4 ). 

ACM se može prebacivati s vozila na drugo vozilo, međutim na novijim tipovima pojaviti će se greška MANIPULACIJA PODACIMA pa se ne preporuča zamjena. Stariji tipovi ACM- a ( koji su napravljeni cca do 4/2016 ) kod prebacivanja sa jednog na drugo vozilo neće pokazati nikakvu grešku ali potrebno je pripaziti na EURO normu , nikako ne stavljati ACM sa EEV na EURO VI ili obratno !!!

Modeli ACM – a koji su otključani ( unlocked ) mogu se klonirati ( isčitataju se podaci iz stare kontrolne jedinice sa određenem alatima ) i upisuju u novu , odnosno rabljenu ispravnu kontrolnu jedinicu. Na taj naćin kontrolna jedinica se samo zamijenu i kamion mora upaliti. 

Modeli ACM – a koji su zaključani, moraju se posebnim alatima prilagođavati na vozilo, nije ih moguće klonira