POPRAVAK ELEKTRONIKE, BGA REWORK, PROGRAMIRANJE, REMAP

EBS – najčešći simptomi kod neisparvne upravljačke jedinice EBS 3 EBS 4 su : izgubljena komunikacija sa motornim CAN-om ( TCM , EBS, ACM, MCM  CPC …), povremeno gubi komunikaciju, napon upravljačke jedinice je nizak … 

Kod bilo kojeg simptoma postoji mogućnost da nakon što se kamion ohladi sve normalno funkcionira no to je kratkotrajno i pitanje je vremena kada će se ponoviti.